Is het hoofriool verstopt in de regio Haarlem?

Een verstopping in het hoofdriool is erg vervelend. Laat Spoedservice Duurzaam Verwarmen en Rioolontstoppen Haarlem dit probleem voor u oplossen. Wij zijn dé specialist in de omgeving van Haarlem als het gaat om duurzame rioolontstopping.

Hoofdriool verstopt?

Al het water dat u gebruikt en dat wegloopt door de gootsteen, toilet of douche komt in het riool terecht. Hebt u ergens een verstopping dan kan dit zitten bij de bron, zoals in de afvoer van de gootsteen, maar de verstopping kan ook verder weg zitten; in het hoofdriool. Bij Spoedservice Duurzaam Verwarmen en Rioolontstoppen Haarlem detecteren we, eventueel met behulp van een camera, de locatie van het probleem en lossen dit vervolgens voor u op.

Een verstopping? Schakel ons in!

Problemen in het hoofdriool

Als we de verstopping detecteren in het hoofdriool, dan is de gemeente verantwoordelijk voor het oplossen ervan. Wij nemen contact op met de gemeente en vragen toestemming het riool leeg te mogen zuigen. De kosten van het ontstoppen van een hoofriool komen niet voor uw rekening, tenzij duidelijk is dat de verstopping veroorzaakt is door uw toedoen.

023 - 20 14 211
Icoon telefoon

Spoedservice Duurzaam Verwarmen en Rioolontstoppen Haarlem dé expert in het ontstoppen van uw verstopping!

023 - 20 14 211